ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Jesus is alive - świąteczne życzenia od dzieci z Filipin

Uczniowie szkoły misyjnej z prowincji Quezon, gm. Lucena na Filipinach, objęci projektem wsparcia na odległość, wykonali świąteczne kartki dla Darczyńców z Polski. Młodzi Filipińczycy, wdzięczni Polakom za okazaną im pomoc w dostępie do edukacji, łączą się całym sercem ze swoimi Dobrodziejami i ogłaszają, że Jezus żyje.

Edukacja dzieci to lepsza przyszłość całego narodu

Od 3 lat kierujemy pomoc w formie wsparcia na odległość do dzieci z prowincji Quezon, gdzie Zgromadzenie Księży Orionistów prowadzi placówkę misyjną. Ponad 70 dzieci otrzymuje stałe wsparcie. Więcej informacji o projekcie na stronie misjeorione.pl

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus żyje! Alleluja! Happy Easter. Jesus is alive! Alleluja!