ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Sprawozdania Fundacji za poszczególne lata

dostępne również na stronie  niw.gov.pl 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz raport za 2023 rok

Bilans za rok 2023

Rachunek zysków i strat za rok 2023

Informacja dodatkowa za rok 2023

CIT-D za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 rok

Bilans za rok 2022

Rachunek zysków i strat za rok 2022

Informacja dodatkowa za rok 2022

CIT-D za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 rok

Bilans za rok 2021

Rachunek zysków i strat za rok 2021

Informacja dodatkowa za rok 2021

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2020 rok

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Informacja dodatkowa za rok 2020

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

Informacja dodatkowa za rok 2019

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Informacja dodatkowa za rok 2018

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok

Bilans za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Informacja dodatkowa za rok 2017

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2016 rok

Bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Informacja dodatkowa za rok 2016

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok

Bilans za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Informacja dodatkowa za rok 2015

CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok

Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 rok

Bilans za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok

Bilans za rok 2012

Rachunek wyników za rok 2012

Informacja dodatkowa za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2011 rok

Bilans za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010 rok

Bilans za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2009 rok

Bilans za rok 2009

Rachunek wyników za rok 2009

Informacja dodatkowa za rok 2009

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2008 rok

Bilans za rok 2008

Rachunek wyników za rok 2008

Informacja dodatkowa za rok 2008

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2007 rok

Bilans za rok 2007

Rachunek wyników za rok 2007

Informacja dodatkowa za rok 2007