ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Fundacja Księdza Orione

Czyńmy Dobro

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Zainspirowani charyzmatem św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który z niegasnącym entuzjazmem i odwagą służył najbardziej potrzebującym i opuszczonym, powołaliśmy Fundację Jego imienia. Akt założycielski został podpisany przez przedstawicieli Zgromadzenia Księży Orionistów dnia 18 kwietnia 2007 roku w Warszawie.

W nazwie Fundacji wybrzmiewają słowa, które były życiowym mottem św. Alojzego Orione:

Fare del bene a tutti, fare del bene sempre,
del male mai e a nessuno.

Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze,
zła nigdy i nikomu.

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Zainspirowani charyzmatem św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który z niegasnącym entuzjazmem i odwagą służył najbardziej potrzebującym i opuszczonym, powołaliśmy Fundację Jego imienia. Akt założycielski został podpisany przez przedstawicieli Zgromadzenia Księży Orionistów dnia 18 kwietnia 2007 roku w Warszawie.

W nazwie Fundacji wybrzmiewają słowa, które były życiowym mottem św. Alojzego Orione:

Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male mai e a nessuno.

Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu.

Głównym elementem naszego logo są świece. Świece symbolizują ludzi zgormadzonych wokół św. Alojzego Orione, którzy pragną, tak jak nasz Patron, płonąć żarem miłości do Boga i bliźniego czyniąc dobro wszystkim i zawsze, a zła nigdy i nikomu. Kolor biało- czerwony nawiązuje do naszych barw narodowych, które są naszą dumą i które także ukochał Ojciec Orione.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Na czym polega nasza działalność?

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych, zarówno w kraju, jak i na krańcach świata. Zasięg naszej pomocy obejmuje: Polskę, Białoruś, Ukrainę, Kenię, Madagaskar i Filipiny.

Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Zbieramy darowizny dla dzieci, które zmagają się z różnymi zespołami wad genetycznych i wymagają stałej rehabilitacji oraz kosztownych specjalistycznych zabiegów i operacji.

Obejmujemy pomocą podopiecznych oriońskich dzieł miłosierdzia oraz dzieci i młodzież z klubów i świetlic działających na terenie oriońskich parafii.

Troszczymy się o seniorów

Troszczymy się o seniorów i zachęcamy ich do aktywizacji społecznej. W 2019 roku prowadziliśmy projekt ministerialny w ramach programu ASOS na rzecz 20 kaliskich seniorów. Projekt miał formę ośrodka wsparcia dziennego. Seniorzy mieli okazję do integracji społecznej i rozwoju swoich pasji. Kontynuacją projektu jest klub aktywnego seniora i wolontariat 60+. Seniorzy wspaniale odnajdują się w wolontariacie. Codziennie zaskakują nas kreatywnością.

Niesiemy pomoc dzieciom

Pomagamy dzieciom na krańcach świata. Oriońscy misjonarze cały czas apelują, że życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody, a wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Dostęp do edukacji dla znacznej większości afrykańskich dzieci jest nieosiągalny. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt adopcji- wsparcia na odległość dzieci z misji oriońskich w Kenii i na Madagaskarze. 

Od 2021 roku nasza pomoc, w ramach wsparcia na odległość, dociera także do ubogich dzieci z Filipin z misji oriońskiej w Mayao Silangan.

miniaturka misjeorione.pl

Wspieramy chrześcijan znajdujących się w trudnej sytuacji

Pochylamy się nad trudną sytuacją rodzin na Bliskim Wschodzie, żyjących w skrajnej biedzie oraz w nieustannym strachu o swoje życie. Ludność Syrii
i Libanu przeżywa dramat humanitarny w wyniku trwających działań wojennych i zapaści gospodarczej. Wraz z Caritas Polska niesiemy im nadzieję.

Działania Fundacji

dzięki wsparciu naszych Darczyńców przekładają się na konkretne DOBRO

niesiemy pomoc dziełom oriońskim

Jak mogę pomóc

Zostań wolontariuszem

Podaruj Twój 1%