ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Zapoznaj się ze statutem naszej Fundacji:

Statut Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro

Jak realizujemy nasze cele statutowe:

Nasza Fundacja od 2007 roku czyni DOBRO w wielu obszarach na różnych kontynentach.

Realizujemy szeroko pojętą pomoc społeczną, w ramach której pomagamy dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wielu darczyńców porusza los biednych dzieci z Afryki, czy też trudna sytuacja życiowa osób chorych.
Z radością pragną się dzielić z potrzebującymi, ale często zaznaczają, że całość kwoty musi pójść bezpośrednio na dany cel, a nie dla Fundacji. 

Musimy jednak uświadomić sobie, że do obsługi projektów zarówno krajowych, jak i misyjnych potrzeba zespołu ludzi. Księgowość i administracja oraz koordynatorzy – te etaty są niezbędne, aby organizacja mogła funkcjonować prawidłowo i realizować konkretną pomoc.

Niezbędne są również uzasadnione wydatki, między innymi na pokrycie kosztów biurowych, opłatę czynszu za lokal, promocję projektów.

Dlatego tak ważne jest wsparcie działalności statutowej Fundacji.
Dzięki darowiznom na cele statutowe możemy rozwijać dzieło i czynić jeszcze więcej DOBRA dla potrzebujących.

Wesprzyj nasze działania statutowe

Przelew tradycyjny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02-005 Warszawa ul. W. Lindleya 12

09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
tytułem: cele statutowe

dla przelewów z zagranicy należy dopisać:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

Przelew online:

Wesprzyj nas wpłacając darowiznę online
na cele statutowe.

Przelew tradycyjny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02-005 Warszawa ul. W. Lindleya 12

09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
tytułem: cele statutowe

dla przelewów z zagranicy należy dopisać:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

Przelew online:

Wesprzyj nas wpłacając darowiznę online
na cele statutowe.