ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro od 2007 roku czyni DOBRO w wielu obszarach na różnych kontynentach.

Organizacja realizuje szeroko pojętą pomoc społeczną, w ramach której wsparciem obejmuje dzieci i młodzież, osoby chore i niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, jak również osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje projekty na rzecz podopiecznych indywidualnych, projekty oriońskie, misyjne i humanitarne. Ponadto prowadzi szereg akcji pomocowych na rzecz podopiecznych w kraju oraz na rzecz misji oriońskich w Afryce i na Filipinach.

Pliki do pobrania:

Działalność Fundacji

Nasz Patron

Adopcja na odległość

Kura na Madagaskarze

Rolnictwo na Filipinach

Dom w Walizce

Pomoc humanitarna