ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Dokumenty:

Regulamin udzielania pomocy FKOCD

Ewidencja przebiegu pojazdu

Wniosek o refundację