ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Bóg się rodzi, moc truchleje

Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele Fundacji

Gdy nadejdzie świąteczny czas, niech z głębi naszych serc wybrzmi
ta piękna polska kolęda Bóg się rodzi, moc truchleje…

 Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych rodzinnym ciepłem i pokojem oraz błogosławieństwem od Dziecięcia Jezus
życzą
Rada i Zarząd, Koordynatorzy, Wolontariusze oraz Podopieczni
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro