ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Radek 117

Radek urodził się w 2015 roku. Jako trzymiesięczne niemowlę trafił na rehabilitację z powodu obniżonego napięcia mięśniowego, a w wieku około 2,5 roku pojawiły się pierwsze niepokojące zachowania sugerujące zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Dzięki wcześnie podjętym długofalowym działaniom terapeutyczno-rehabilitacyjnym dziś Radek może funkcjonować wśród rówieśników w klasie szkolnej, jednak do dalszego rozwoju niezbędna jest systematyczna, specjalistyczna terapia.

 

Jak mogę wspomóc Radka?

Przekaż Radkowi Twój 1,5% podatku
numer KRS 0000 282796, cel szczegółowy Radek 117

Wpłać darowiznę na subkonto Radka

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
70 1240 2946 1111 0011 0189 5931
z dopiskiem: Radek 117

Jak mogę wspomóc Radka?

Przekaż Radkowi Twój 1,5% podatku
numer KRS 0000 282796, cel szczegółowy Radek 117

Wpłać darowiznę na subkonto Radka

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
70 1240 2946 1111 0011 0189 5931
z dopiskiem: Radek 117

Wpłać dla Radka darowiznę online:

Radek jest pogodnym i otwartym chłopcem. Rozpoznano u niego zespół Aspergera. Od kilku lat regularnie bierze udział w terapii. Oprócz tego dużo pracy i serca wkładam w jego rozwój w domu. Codziennie zmagamy się z trudnościami emocjonalnymi, wybuchami złości, trudami czekania na swoją kolej i nieakceptacją porażki. Trudności w zrozumieniu zasad i dostosowaniu się do nich oraz nadruchliwość są częścią każdego naszego dnia. Radzio wykazuje trudności w rozumieniu metafor i poleceń wieloetapowych, ma trudności z zachowaniem dystansu społecznego, a w różnych sytuacjach pojawia się nadwrażliwość na dźwięki, co utrudnia funkcjonowanie w klasie szkolnej. Radzio jest też częściowo samodzielny w sytuacjach samoobsługowych – potrzebuje wsparcia i kontroli osoby dorosłej, aby prawidłowo wykonać czynność i doprowadzić ją do końca.

Ale zespół Aspergera to nie tylko trudności. To także świetna szczegółowa pamięć i nietypowe zainteresowania i zdolności.

Radzio bardzo lubi różnego rodzaju wykreślanki i teleturnieje sprawdzające wiedzę. Chętnie popisuje się wiedzą i dobrą pamięcią w grze „Milionerzy”. Szczególnie interesuje się językiem  angielskim i nowymi technologiami. Bardzo wcześnie nauczył się płynnie czytać.

Jako mama, staram się dbać o rozwój Radka tak, aby mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Niezbędna jest do tego regularna, specjalistyczna terapia. Każde przekazane 1,5% podatku ułatwi Nam korzystanie z terapii. Dziękujemy za Wasze wsparcie.

Mama Radzia