Projekt nr 27

Ognisko Parafialne Betania 

Świetlica socjoterapeutyczna – Ognisko Parafialne Betania rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Pomysł otwarcia świetlicy – ogniska parafialnego zrodził się na skutek rosnącej biedy i bezrobocia widocznego wśród rodzin zamieszkujących terenie parafii. Sytuacja ta z kolei powodowała trudne warunki życiowe widoczne w tych rodzinach. Zgromadzenie Ks. Orionistów opierając się na charyzmacie swojego założyciela ks. Alojzego Orione postanowiło pomóc tym rodzinom, a w szczególności dzieciom z tych rodzin zakładając świetlicę socjoterapeutyczną działającą przy parafii. Do dzieła tego przyłączyła się tez grupa wolontariuszy wywodząca się ze środowiska nauczycielskiego.

Początkowo świetlica działała jeden dzień w tygodniu, później dwa dni, a obecnie rozszerzyła swoja działalność na trzy dni w tygodniu by można było dzieciom dać większą szansę na zmianę negatywnych nawyków i wyrwać ich ze środowiska patologicznego. Dzieci w Świetlicy socjoterapeutycznej-Ognisku Parafialnym Betania spędzają efektywnie czas, otrzymują posiłek i opiekę terapeutyczno-wychowawczą.

Celem Świetlicy Socjoterapeutycznej - Ogniska Parafialnego Betania jest tworzenie warunków do wzrastania w wierze i miłości, gdyż wypływa to z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej  wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Świetlicy Socjoterapeutycznej - Ogniska Parafialnego Betania należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej poprzez głoszenie katechez o Jezusie Chrystusie Miłosiernym Zbawicielu każdego człowieka,
 2. analiza niekorzystnych zjawisk rodzinnych, społecznych i zakresu ich występowania, wypracowanie programów zmierzających do ich usuwania,
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i    podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i bezrobotnych,
 4. przeciwdziałanie patologiom społecznym
 5. krzewienie Kultury  przez tworzenie warsztatów zajęciowych.

Podczas pobytu i zajęć dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej pragniemy zapewnić im opiekę socjalno-terapeutyczną, oraz kształcić umiejętności obejmujące takie przedmioty i zadania, jak:

 • Socjoterapia z elementami zabawy
 • Oddziaływanie wychowawcze
 • Nauka kultury osobistej
 • Żywienie
 • Zapewnienie higienicznych warunków bytowych
 • Wpajanie wartości etycznych i moralnych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja
 • Profilaktyka uzależnień
 • Rozwijanie osobistych talentów dzieci
 • Współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Placówka realizując całościowy rozwój osobowy dziecka w wymiarach; duchowym, emocjonalnym i socjalnym kieruje się w szczególności: dobrem dziecka i poszanowaniem praw dziecka, koniecznością wspierania rozwoju dziecka, rozwijaniem zainteresowań, potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców, potrzebą utrzymania więzi dziecka z rodziną.

Ponadto placówka realizując program socjoterapeutyczny ma na celu przekazać podstawowe, uniwersalne wartości, nauczyć podstawowych umiejętności takich jak: nazywanie i wyrażanie uczuć, sztuka odmawiania.

Celem realizowanego programu jest też wzrost samooceny dziecka, wzmocnienie poprzez przerabiane wartości zaufania do drugiego człowieka  co z kolei wpłynie na lepsze funkcjonowanie młodego człowieka w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Podczas realizacji programu każdego miesiąca przerabiane są następujące wartości;

1) uczciwość
2) odwaga
3) samodzielność
4) dyscyplina i umiar
5) odpowiedzialność i zdrowie
6) miłość i szacunek
7) uprzejmość i życzliwość
8) lojalność i rzetelność
9) poświęcenie i wrażliwość
10) Sprawiedliwość i współczucie

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego to harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka, docenianie roli rodziny w życiu  człowieka, przekonanie o odpowiedzialności za własny rozwój, znajomość potrzeb i praw człowieka, umiejętność nawiązywania serdecznych i przyjacielskich relacji z innymi, bycie w grupie, poznawanie i uzewnętrznianie podstawowych wartości ważnych dla człowieka. Uczenie różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji, wdrożenie i realizacja profilaktyki uzależnień, eliminowanie agresji, niskiej samooceny, wrogości do otoczenia, kształtowanie woli – możliwość dokonywania wyborów. Nawiązywanie kontaktów ze szkołą macierzystą ucznia oraz z rodziną.

Darowizny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro                                                                                                                                                                                                                            ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                       konto: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931                                                                                                                                                                                                                        Z dopiskiem: Kalisz - Świetlica

Dar Życia Jana Pawła II, ul. Polna 8, 62-800 Kalisz

 

 Tel./fax 062/766 87 33 w. 10

 

strona internetowa: www.parafia.orione.kalisz.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam