Projekt nr 79

 

logobywygralitramp2 e1446423840937

Projekt ByWygrali.pl to inicjatywa powstała w 2015 roku. Jest to projekt realizowany przy udziale Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro. Powstał jako reakcja na potrzeby edukacyjne i związane z usamodzielnieniem wychowanków opuszczających Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów.

 

Poprzez stronę internetową i pozyskiwanie zaangażowania ludzi dobrej woli, środków finansowych, wolontariatu i innych projekt ten ma wspierać działania prowadzone na rzecz usamodzielniających się wychowanków MOW i innych potrzebujących pomocy młodych ludzi, którzy w związku z okolicznościami życia znaleźli się w trudnej sytuacji. Jego główne cele to: 

  1. Pomoc w rozwoju OSOBISTYM, ZAWODOWYM, SPOŁECZNYM oraz w PROCESIE USAMODZIELNIENIA.
  2. Podejmowanie szeroko pojętych działań służących PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU i POWROTOWI DO WYKLUCZONEGO ŻYCIA- wychowanków MOW Księży Orionistów, byłych wychowanków MOW i innych młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź takich którzy znaleźli się w trudnej życiowo sytuacji.

Pomoc realizowana jest poprzez pozyskiwanie środków finansowych (w tym: darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, funduszy, dotacji, grantów) na finansowanie poniższych działań oraz poprzez nieodpłatne organizowanie poniższych działań:

  1. Terapii, warsztatów psychoedukacyjnych, innych form pracy psychologiczno-pedagogicznej służącej rozwojowi i poszerzaniu kompetencji społecznych i osobowościowych obecnych i byłych wychowanków MOW, różne działania terapeutyczne i psychologiczne, w tym o charakterze grupy wsparcia. Poradnictwo rodzinne, prawne, społeczne, zawodowe o charakterze indywidualnym i grupowym.
  2. Organizację korepetycji, reedukacji, różnego rodzaju zajęć edukacyjnych zmierzających do pomocy w ukończeniu szkoły naszych wychowanków, naukę języków obcych, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, przygotowań do matury, zakup podręczników, materiałów szkolnych, biurowych, odzieży, finansowania innych rozwijających pasje zajęć dodatkowych, spotkań z kulturą,  itd…
  3. Organizowanie zajęć z przygotowania zawodowego, realizacji kursów zawodowych, różnego rodzaju szkoleń, warsztatów itp… ułatwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Finansowanie staży i praktyk zawodowych. Działania promujące postawy przedsiębiorcze, szerzące wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, innowacyjności, m.in. szkolenia, poradnictwo, konferencje, wykłady, odczyty itp…
  4. Pomoc w zaspokajaniu bieżących potrzeb osób będących na „finiszu” edukacji, krok przed samodzielnością, których nie obowiązuje już Postanowienie Sądu o umieszczeniu w MOW, przebywających w Centrum Edukacyjnym TRAMPOLINA I. Pomoc w procesie usamodzielnienia w ostatnim jego stadium, a mianowicie w czasie pobytu w Mieszkaniach Treningowych o charakterze rotacyjnym. Finansowanie pomocy psychologicznej, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów.
  5. Finansowanie innych działań zmierzających do tworzenia warunków do rozwoju, poszerzania kompetencji i reagowania na bieżące wyzwania i potrzeby związane z usamodzielnieniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu młodego człowieka.
  6. Podejmowanie działań zapobiegających i minimalizujących różnego rodzaju patologie społeczne, zwłaszcza wśród rodzin, dzieci i młodzieży.
  7. Organizowanie wypoczynku i konstruktywnych form spędzania czasu,  obozów i zajęć sportowych, działań propagujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
  8. W miarę możliwości:  udzielanie pomocy socjalnej, w tym w formie rzeczowej i finansowej, byłym obecnym i byłym wychowankom MOW, oraz tym młodym ludziom, którzy w związku z różnymi okolicznościami życia znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli zechcesz wesprzeć projekt darowizną pieniężną, możesz to uczynić wpłacając swój dar serca na poniższy numer rachunku:

Możesz również
ofiarować swój 1% podatku na działalność ByWygrali.pl

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. W. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Bank Pekao SA IV Oddział w Warszawie,
ul. Grójecka 1/3

Numer: 33 1240 1053 1111 0010 6546 4945

Tytuł przelewu: ByWygrali.pl

 Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. W. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

KRS 0000 28 27 96

Z dopiskiem w formularzu PIT:

Cel szczegółowy: ByWygrali.pl

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt ByWygrali.pl: 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku

ByWygrali
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam