Projekt nr 14

BRAŃSZCZYKOBUS

Centrum Księdza Orione w Brańszczyku jest prowadzone przez Księży Orionistów. Dzieło powstało w 2003 roku, aby w charyzmacie Założyciela, służyć osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym. Działalność prowadzona jest w czterech obszarach: Dom Emeryta, Dom Rekolekcyjny, Drabina Jakubowa i Rehabilitacja+.

Obecnie w Domu Emeryta przebywa 50 seniorów, którzy poza zakwaterowaniem i wyżywieniem, mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską i opiekę lekarską. Jednakże w placówce brakuje odpowiednio przystosowanego środka transportu, aby przewozić w różnych nagłych potrzebach mieszkańców, którzy mają trudności z poruszaniem się ze względu na schorzenia i niepełnosprawność.

Centrum Księdza Orione w Brańszczyku realizuje działalność także w innych obszarach służąc potrzebującym. Osoby pragnące wyciszenia i modlitwy mogą przyjechać grupowo lub indywidualnie do działającego tu Domu Rekolekcyjnego. Dom jest malowniczo położony nad Bugiem, otoczenie sprzyja refleksji i wyciszeniu. Na terenie Domu prowadzona jest rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych, a w okresie letnim odbywają się turnusy rekolekcyjne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych zwane Drabiną Jakubową. Turnusy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej osób chce w nich uczestniczyć. Na początku jak i w trakcie turnusów zdarzają się sytuacje, że trzeba przetransportować osobę niepełnosprawną wraz z opiekunem. I znów pojawia się problem braku odpowiednio przystosowanego busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pragniemy w pełni służyć mieszkańcom Domu i niepełnosprawnym uczestnikom turnusów. Pragniemy zapewnić im jak najlepszy standard, jednakże Centrum Księdza Orione w Brańszczyku nie otrzymuje żadnych dotacji ani dofinansowania. Nie posiadamy środków zakup tak bardzo potrzebnego nam busa.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro uruchomiła dla Dzieła w Brańszczyku projekt nr 14. Brańszczykobus, którego celem jest pozyskanie środków na zakup busa. Zachęcamy Cię, abyś włączył się w ten projekt poprzez finansowe wsparcie. Liczy się każda złotówka. Twoja pomoc sprawi radość wielu niepełnosprawnych osobom. Darowiznę możesz przekazać na poniższy numer rachunku:

Poniżej podajemy numer rachunku, na który można dokonywać dobrowolnych wpłat.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Numer rachunku: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

z dopiskiem: BRAŃSZCZYKOBUS

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt Brańszczykobus 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku

Branszczykobus