ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Projekty oriońskie i pomocowe

Pomocą obejmujemy parafie i oriońskie dzieła miłosierdzia w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Wspieramy również oriońskie placówki misyjne w Kenii i na Filipinach.

Podopiecznymi placówek oriońskich są osoby: chore, niepełnosprawne, głuche, a także seniorzy, bezdomni, dzieci i młodzież.

Oriońskie parafie i dzieła miłosierdzia z naszą Fundacją łączy przede wszystkim charyzmat Założyciela Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności  i naszego Patrona św. Alojzego Orione. To Boży Rozbójnik, który służył wśród najbardziej opuszczonych, walczył o godność człowieka i z żarliwością powtarzał, że trzeba zawsze czynić dobro, że tylko miłość zbawi świat. 

Wspieramy 10 parafii oriońskich

Parafie oriońskie czynnie realizują działalność charytatywno- opiekuńczą, która jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji
 1. Parafia św. Alojzego Orione w Warszawie   www.parafiaorione.rel.pl
 2. Parafia św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli www.antoni.rel.pl
 3. Parafia św. Antoniego z Padwy w Łaźniewie www.lazniew.orione.pl
 4. Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu www.orione.kalisz.pl
 5. Parafia św. Jana Chrzciciela w Malborku www.malbork.orione.pl
 6. Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku www.orione.pl
 7. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku www.wloclawek.orione.pl
 8. Parafia św. Józefa Robotnika w Wołominie www.jozef.wolomin.pl
 9. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie www.sanktuariumrokitno.pl
 10. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobryniu www.orione.pl

Pomagamy podopiecznym oriońskich dzieł miłosierdzia

 1. Dom Emeryta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku http://branszczyk.orione.pl
 2. Schronisko Don Orione dla Bezdomnych w Czarnej Schronisko Don Orione w Czarnej
 3. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola Sterpi https://www.facebook.com/DPSIzbicaKujawska
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu www.kaliszcentrum.orione.pl
 5. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie www.zol-lazniew.orione.pl
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie www.barskaorione.pl
 7. Łahiszyński Dom Miłosierdzia na Białorusi www.orione.pl

Pomagamy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w oriońskich klubach parafialnych,  świetlicach środowiskowych i duszpasterstwach oriońskich

 1.  Drabina Jakubowa-Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i wolontariuszy w Warszawie drabinajakubowa.pl
 2. Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli antoni.rel.pl

Projekt pomocowy: Bank Miłosierdzia

Bank Miłosierdzia to długofalowy projekt pomocy doraźnej osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Z pewnością jest rzeczą pożyteczną, i w niektórych okolicznościach nieodzowną,
wdrożyć inicjatywy finansowe, w których dominuje wymiar humanitarny (….)
Mam przede wszystkim na myśli powstanie Banków Miłosierdzia
(…)
                                  Papież Benedykt XVI, Encyklika Caritas In Veritate

Słowa Papieża Benedykta XVI były dla nas inspiracją do utworzenia tego projektu.

Bank miłosierdzia nie ma nic wspólnego z instytucjami finansowymi. Zasoby finansowe projektu powstają wyłącznie dzięki ofiarności Darczyńców. W centrum naszych działań stawiamy zawsze potrzebującego człowieka, który oczekuje natychmiastowego wsparcia. Pomoc trafia zarówno do dzieci, jak i dorosłych, będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Ideą projektu jest, aby Podopieczny otrzymał wsparcie finansowe, a kiedy jego sytuacja ulegnie poprawie, włączył się w pomoc Fundacji poprzez promocję projektu. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, Podopieczny może stać się Darczyńcą i przyczynić się do wsparcia innych potrzebujących, a tym samym będzie pomnażał ideę czynienia dobra.

Zasil budżet Banku miłosierdzia.

Możesz być pewien, że dobrze ulokujesz swoje środki, bo to inwestycja bez ryzyka i dodatkowo wysoko oprocentowana…
100% Dobra dla Bliźniego

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
z dopiskiem: Bank miłosierdzia

Projekt pomocowy: Żywność dla Potrzebujących

celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Realizujemy projekt pomocowy pn. Żywność dla Potrzebujących, którego celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i jednocześnie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Projekt ruszył w 2019 r. Dołączyliśmy wówczas do ogólnopolskiego programu „Spiżarnia Caritas”.

W ramach współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. przekazujemy na bieżąco artykuły spożywcze, otrzymywane ze sklepów Biedronka dla:

 • Świetlicy Środowiskowej Trampolina przy Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli
 • Punktu Wydawania Żywności – Caritas Parafialny przy Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli
 • Schroniska Caritas dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn im. św. Brata Alberta we Włocławku
 • Domu Samotnej Matki Caritas w Ciechocinku
 • Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży “Promyk” w Ciechocinku

Żywność dla Potrzebujących, w ramach Spiżarnia Caritas, to konkretna pomoc rzeczowa dla osób, którym jest bardzo ciężko i którym brakuje środków do życia. Średnio miesięcznie pomagamy 301 osobom, które otrzymują posiłki lub paczki żywnościowe. Zasięg terytorialny wsparcia: diecezja włocławska.

Jeśli jesteś mieszkańcem Zduńskiej Woli i znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej zgłoś się do nas. A my, po weryfikacji, zorganizujemy Ci pomoc żywnościową w Punkcie Wydawania Żywności – Caritas Parafialny przy Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

Jeśli Twój sąsiad Zduńskowolanin, czy Twój krewny, znajomy znajduje się w takiej skrajnej sytuacji. Powiadom nas. Spróbujemy pomóc.

mail: fundacja@czynmydobro.pl

tel: 603 948 693