Projekt nr 30

Pomoc dla Sławomira

Sławomir do dnia 11 czerwca 2010 roku był zdrowym i aktywnym zawodowo człowiekiem. Niestety wszystko zmieniło się tego dnia, kiedy na placu budowy wpadł do głębokiego rowu wykopanego dzień wcześniej.

 

 

Do zdarzenia doszło podczas pracy, gdy swojemu zmiennikowi przekazywał wytyczne odnośnie planowanych na ten dzień robót. Sławomir w wyniku upadku doznał urazu kręgosłupa w obrębie piersiowym th 9 th 12, czego następstwem jest paraliż kończyn dolnych.

Od dnia uruchomienia projektu jego marzeniem było pozyskanie środków na zakup nowego wózka (typu aktywny), który pozwoliłby mu pokonywać bariery architektoniczne. Niestety przez ostatnie lata z darowizn i 1% podatku wpłynęło niewiele środków. Jednakże w lipcu 2016 r. ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej udało sie zakupić dla Sławomira skuter inwalidzki. Radość Podopiecznego ogromna. Teraz będzie mu znacznie łatwiej dotrzeć po zakupy czy załatwić inne ważne sprawy. Będzie bardziej samodzielny.

Oczywiście nadal potrzebne są środki na rehabilitację i leczenie odleżyn Sławomira. Dlatego też prosimy o wsparcie dla niego. Poniżej podajemy numer rachunku, na który można przekazywać darowizny pieniężne:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Numer rachunku: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

Kod SWIFT: RCBWPLPW
PL dla obrotów zagranicznych:
PL 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

z dopiskiem: Sławomir

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt SŁAWOMIR 30 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku