11 2017 szymon88

Nazwa projektu: Szymon 87

Szymon choruje na autyzm. Szansą na prawidłowy rozwój chłopca jest specjalistyczna wielopłaszczyznowa terapia, na którą nie stać rodziców.
Wspomóżmy Szymka finansowo, a owocem tego będzie poprawa jego zdrowia. 

 

 

 

 

Opis projektu:

Szymon urodził się w 2010 roku. Na podstawie obserwacji i konsultacji, w tym w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu "Navicula" u chłopca zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju o charakterze autyzmu dziecięcego. Szymon ma orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Aktualnie uczęszcza do Przedszkola Specjalnego dla dzieci z autyzmem. Jest wesołym, sympatycznym i inteligentnym dzieckiem.

Szymon stale czyni postępy, za sprawą własnego potencjału, naszego zaangażowania oraz dobrej opieki terapeutycznej. Niestety widoczne są nieprawidłowości w kontaktach społecznych i komunikacji. Największą trudnością na chwilę obecną stanowią dla niego jego zachowania autoagresywne oraz mowa. Nadal wymaga intensywnej terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej oraz innych terapii poprawiających funkcjonalność. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą przekazaną kwotę, która pomoże naszemu synkowi lepiej funkcjonować w otaczającym go świecie.

Rodzice Szymona

 

 Jeśli zechcesz wesprzeć leczenie i rehabilitację Szymona 
przekaż darowiznę pieniężną na poniższy numer rachunku:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Raiffeisen Bank Polska SA O/Kalisz

Numer rachunku 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

z dopiskiem: Szymon 87

Przekaż Szymonowi darowiznę online 

 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku


87