Zgodnie z celami statutowymi pomocą obejmujemy dzieci i młodzież oraz dorosłych. Podopiecznymi Fundacji są osoby chore, osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem.

Wyłącznie dzięki ofiarności Darczyńców możemy pokrywać koszty: leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych zabiegów naszych Podopiecznych objętych projektami indywidualnymi. Pomoc trafia zarówno do dzieci, jaki i osób dorosłych. Każda nawet najmniejsza wpłata, czy też przekazany 1% podatku to ogromna szansa dla każdej i każdego z nich.

 

proj indyw kolaz