PROJEKT ZAKOŃCZONY


Projekt był realizowany w okresie kwiecień 2015 - grudzień 2015

Dzięki prowadzonej zbiórce makulatury na ternie Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli w 2015 roku, zebrano 17 ton 710 kg surowca wtórnego.

Pozyskana kwota w wysokości 3 540 PLN została przeznaczona na rzecz prześladowanych Chrześcijan w Iraku w ramach projektu Fundacji: Chrześcijanie IRAK. Ponadto w ramach prowadzonej akcji wpłynęły darowizny pieniężne. Co dało łącznie kwotę 6 640,01 PLN na rzecz prześladowanych Chrześcijan. Dziękujemy Wam w ich imieniu.

Dziękujemy każdemu z WAS za włączenie się w tę szlachetną akcję!

 

Opis projektu:

Obecnie około 100 milionów chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych z powodu swojej wiary. Chrześcijanie należą do najbardziej prześladowanej grupy religijnej. Jednakże nawet w najbardziej wrogich chrześcijanom państwach działa żywy i rozwijający się Kościół.

Chrześcijanie w ukryciu trwają w swojej wierze. Potrzebują jednak naszej pomocy. Dzieci, kobiety i mężczyźni każdego dnia są szpiegowani, maltretowani, aresztowani lub nawet zabijani za przyznanie się do Jezusa Chrystusa. (źródło: Światowy Indeks Prześladowań opublikowany przez organizację Open Doors).

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro uruchomiła projekt na rzecz Chrześcijan w Iraku pn. Chrześcijanie Irak. Irak zajmuje 3 miejsce wśród państw, w których nasi bracia w wierze są prześladowani. Prawa mniejszości religijnych są tu drastycznie naruszane. Sytuacja Chrześcijan w tym regionie pogorszyła się z chwilą utworzenia Państwa Islamskiego w części Iraku. W rejonach kontrolowanych znacznie wzrosła liczba prześladowań w sferze prywatnej, rodzinnej, w życiu społecznym, w państwie oraz w Kościele. Chrześcijanom zakazano głośno śpiewać i wielbić Boga. Publicznie przyznanie się do wiary jest ryzykowne. Duży nacisk położono na przestrzeganie ramadanu, zaś  kobiety zobligowano do zasłaniania ciała i twarzy. Noworodki z rodzin chrześcijańskich, bez zgody rodziców, są rejestrowane jako muzułmanie. Wielu chrześcijan, którzy nie chcieli przejść na islam bądź płacić wysokich podatków zabito poprzez ścięcie głowy. Kościoły i klasztory wyburzono lub zamieniono w miejsca użyteczności publicznej dla muzułmanów.

Latem 2014 roku siły Państwa Islamskiego opanowały Mosul i sąsiednią Równinę Niniwy powodując masowy exodus ludzi z tych terenów, w tym exodus chrześcijan, którzy uciekli, by ratować życie swoje i swoich rodzin. Nasi bracia musieli w jednej chwili opuścić swoje domy, pozostawiając w nich cały dobytek. 120 000 chrześcijan przybyło na tereny kurdyjskie na północy Iraku. Inni tymczasowo schronili się w szkołach. Na chwilę obecną uchodźcy przebywający w obozach w Kurdystanie pilnie potrzebują środków na zakup żywności i artykułów podstawowej potrzeby. Niezbędny jest też zakup większej liczby kontenerów, w których rodziny znajdą tymczasowe schronienie. Pomoc nie może być jednorazowa, gdyż rodziny są liczne, mężczyźni nie mają pracy, a dzieciom trzeba stworzyć warunki do edukacji.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC BRACI I SIÓSTR PRZEŚLADOWANYCH ZA TO, ŻE PRZYZNAJĄ SIĘ DO SWOJEJ WIARY W PANA JEZUSA. ONI SĄ BARDZO ODWAŻNI, ALE POTRZEBUJĄ TWOJEGO WSPARCIA I MODLITWY.

darowizny na pomoc dla Chrześcijan można przekazywać na poniższy numer rachunku:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02-005 Warszawa, ul. W. Lindleya 12

09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
z dopiskiem: Chrześcijanie IRAK

Mieszkańcy Zduńskiej Woli i okolic mogą także włączyć się w zbiórkę makulatury na rzecz Chrześcijan w Iraku.