Projekt nr 23

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do akcji zbierania zużytych komórek oraz przekazywania środków za nie pozyskanych na pomoc dzieciom w Kaburugi - Kenia. Dzięki tej akcji można pomagać nie ponosząc żadnych kosztów.

Nie wyrzucaj zużytych
telefonów komórkowych do kosza!

 

 

 

Zbieraj je i zyskaj podwójnie!

 

 

 

Pomagaj dzieciom i przyrodzie!

Celem akcji jest przekazanie wpływów pozyskanych z zebranych zużytych komórek na działalność misyjną w Kaburugi.

Szczegóły akcji:

Środki uzyskane ze zbiórki telefonów zasilą konto Fundacji:
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Bank Pekao SA IV/O w Warszawie
Numer rachunku: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

Punktem zbiórki telefonów komórkowych są:

Warszawa 02-005, ul. Lindleya 12, siedziba Fundacji

Zduńska Wola 98-220, ul. Łaska 88, Dom Misyjny, punkt Fundacji

Międzybrodzie Żywieckie, Zespół Szkół

Łaźniew, al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie

Kalisz 62-800, ul. Kościuszki 24, punkt Fundacji 

lub  przesłać na adres:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

ul. Lindleya 12

02-005 Warszawa

 

Uzyskano kwoty:

2012 r. - 190,28 zł, Przekazano telefony (10 szt.) do Kenii i na Białoruś

2013 r.- 200 zł 

2014r - 120zł. 

2015r - 450zł

 

Kilka słów o misji w Kaburugi:

Dzieło , które powstało z inicjatywy polskiego misjonarza w lutym 2005 r. prowadzą Księża Orioniści. Dzieło jest zlokalizowane w biednym rolniczym regionie Kandara ok. 60 km od Nairobi i 15 km od miejscowości Thika. Jest ono przeznaczone dla dzieci, które z racji swej niepełnosprawności wymagają szczególnej opieki i rehabilitacji. Wśród podopiecznych Dzieła są dzieci z porażeniem mózgowym, dzieci niepełnosprawne intelektualnie, dzieci głuchonieme.

Dzieło powstało aby realizować następujące cele:

♥ opieka nad chorymi dziećmi z biednych rodzin,

♥ uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami,

♥ edukacja dzieci w zakresie higieny osobistej, podstaw arytmetyki i umiejętności przydatnych w codziennym życiu,

♥ edukacja w zakresie poznawania wiary katolickiej i zasad moralności,

♥ praktyczna nauka zawodu (krawiec, stolarz).

Dzieło realizuje swoje cele poprzez:

♥ program dożywiania dzieci,

♥ uczenie podopiecznych samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, gospodarności i zaradności w życiu,

♥ prowadzenie zajęć sportowych,

♥ karmienie, mycie, opiekę i rehabilitację dzieci kalekich i z dysfunkcjami umysłowymi.

POMYŚLNOŚĆ PROJEKTU
ZALEŻY OD HOJNOŚCI DARCZYŃCÓW.

Wśród pilnych potrzeb Dzieła, przede wszystkim wymienia się:

♥ zapewnienie środków na zakup paliwa i utrzymanie samochodów przeznaczonych do dowozu dzieci,

♥ wsparcie materialne dla programu stałe dożywianie,

♥ zapewnienie środków na wynagrodzenia dla personelu,

♥ zdobycie potrzebnego wyposażenia oraz sprzętu audio i RTV,

♥ zdobycie środków na zakup aparatów słuchowych i sprzętu do fizykoterapii (poręcze, tapczany itd.).

Potrzeb jak widać jest wiele, ale ufamy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć ten projekt. Każda złotówka ofiarowana na powyższy cel przyczynia się do rozwoju tak bardzo potrzebnej w tym regionie placówki dbającej o zdrowie i godność afrykańskich dzieci.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam