Sprawozdanie finansowe za 2017 rok  
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok  
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok  
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok  
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)

 

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok  
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
CIT- 8 wraz z załącznikami CIT- 8/0 i CIT-D
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)
   
   

 

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok  
Bilans i rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok  
Sprawozdanie merytoryczne (wersja tabelaryczna)

 

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)

 

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)

 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok  
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tekstowa)
Sprawozdanie merytoryczne
(wersja tabelaryczna)

 

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok  
Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok  
Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok  
Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok  
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
   
Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok  
Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie merytoryczne