dziewczynka zaadoptowana przez Pana Dominika z Zdzieszowic