Minął pierwszy tydzień II. turnusu dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych w Brańszczyku nad Bugiem. Ojcem duchowym wczaso-rekolekcji jest misjonarz Wincentego a'Paulo – Ks. Waldemar Krasny C.M.

 

 

 

 

 

 

Opieką nad podopiecznymi zajmują się siostry zakonne (w tym 3 orionistki), aktywnie im pomaga grupa 31 wolontariuszy. Goszcząc na wczaso-rekolekcjach widoczna jest obecność Boga. Atmosfera miłości i radości towarzyszy wszystkim uczestnikom turnusu, którzy już myślą o powrocie do Brańszczyka za rok. Poza codzienną Mszą Świętą duży entuzjazm wzbudzają „pogodne wieczorki”. Wspólne występy połączone ze śpiewem, tańcem i recytacją własnych wierszy pozwalają uczestnikom na lepszą integrację. Wierzymy, że drugi tydzień turnusu będzie równie udany jak ten miniony. W imieniu uczestników turnusów pozdrawiamy rodziny, przyjaciół oraz wszystkich będących z nami w duchowej modlitwie.