Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest wypełnienie duchowego testamentu Patrona św. Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wobec wszystkich.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie realizujemy blisko 70. projektów, w tym ponad 40. na rzecz osób indywidualnych, 6. misyjnych i 2. humanitarne. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży. Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji na odległość, w który włączyła się ogromna grupa polskich Darczyńców, dajemy szansę afrykańskim dzieciom na lepsze życie. Wsparciem obejmujemy także Dzieła Oriońskie poprzez 1% podatku oraz pomoc rzeczową i finansową. Główne projekty Fundacji to:

1) Adopcja na odległość dzieci z Kenii z dwóch miejscowości: Laare i Kaburugi. Cel projektu: dożywianie, edukacja, opieka medyczna rehabilitacja. Na koniec 2014 roku objętych pomocą było ponad 1000 kenijskich dzieci.

2) Projekty indywidualne na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych (dzieci i dorosłych). Cel: pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, jak również duchowe wsparcie niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin. Pomagamy osobom po przebytych wylewach i udarach. Zbieramy środki na rehabilitację Podopiecznych po wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych. Obejmujemy pomocą między innymi osoby z chorobami nowotworowymi, dzieci chorujące na zanik mięśni typu Duchenne i rozszczep kręgosłupa.

3) Projekty ekologiczne: Realizujemy zbiórkę zużytych tuszy i tonerów z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym, zbieramy nakrętki na zakup wózków inwalidzkich, oraz zbieramy makulaturę na różne cele: w 2014 na rzecz budowy studni w misji Laare, w 2015 roku na rzecz Chrześcijan z Iraku.

Organizujemy i promujemy wolontariat. Centrum Wolontariatu Don Orione utworzone przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro w 2012 roku w Zduńskiej Woli dynamicznie się rozwija i skupia już blisko 30 czynnie działających wolontariuszy. Centrum prowadzi praktyczne szkolenia dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem w każdej grupie wiekowej, aby dobrze przygotowani mogli służyć pomocą potrzebującym. W promocji wolontariatu kierujemy się słowami św. Jana Pawła II: człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. Nasze Centrum oferuje wolontariuszowi szeroki katalog działań.

Czyńmy Dobro każdego dnia, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam