Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach realizacji celów statutowych prowadzimy projekty oriońskie, misyjne, humanitarne, indywidualne i ekologiczne.

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro celami statutowymi są:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo- leczniczych.

 3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc:

 • osobom bezdomnym,

 • młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  i resocjalizacyjnych,

 • młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

 1. Działalność charytatywna.

 2. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną
  i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.

 3. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

 4. Ochrona i promocja zdrowia.

 5. Promocja i organizacja wolontariatu.

 6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok