1 bywygrali 10 2017 3Zakończyły się warsztaty psychoedukacyjne dla Podopiecznych projektu ByWygrali.pl. Dziękujemy Fundacji Grupy PERN za wsparcie finansowe, dzięki któremu warsztaty mogły się odbyć.

 

Warsztaty przebiegały w trzech cyklach po dwa tygodnie każdy w miesiącach maj, czerwiec i październik 2017 r. i obejmowały następujące tematy: 1.Naucz się optymizmu, wzmocnij swój potencjał. 2.Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i komunikacja bez przemocy. 3.DDA- Pomoc Dorosłym dzieciom Alkoholików.

Adresatami warsztatów byli Podopieczni projektu ByWygrali.pl realizowanego przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro, jednocześnie będący wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów z siedzibą w Warszawie.

Fundacja Grupy PERN już w 2016 roku wsparła finansowo I cykl warsztatów a w roku 2017 wsparła ich kontynuację. Dzięki przekazanej nam darowiźnie mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie tak bardzo pomocne, w procesie resocjalizacji i usamodzielniania Podopiecznych oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.  

więcej o projekcie ByWygrali.pl