ks.wojciechowski7Dnia 7 sierpnia o godz. 8.30 zmarł w szpitalu w Wyszkowie ks. Józef WOJCIECHOWSKI FDP. Urodził się w Popowie k. Łowicza dnia 7 kwietnia 1937 r. Miał 80 lat życia, 61 lat życia zakonnego i 50 lat kapłaństwa. Requiescant in pace!

 Ksiądz Józef był budowniczym ośrodka dla chorych w Łaźniewie (obecnie ZOL im. abpa Bronisława Dąbrowskiego) oraz Domu Emetyta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku, gdzie obecnie odbywają się wczasorekolekcie dla chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Turnusy w Brańszczyku są kontynuacją wczasorekolekcji zapoczątkowanych ponad 50 lat temu w Łaźniewie. Ksiądz Józef ma ogromny wklad w rozwój tego dzieła.

http://orione.pl/zmarl-ks-jozef-wojciechowski-fdp/