IMG 2494Maciej jest osobą niepełnosprawną w wyniku wypadku do jakiego doszło w 2007 roku. Wymaga ciągłej rehabilitacji, która jest utrudniona ze względu na przetokę lewego biodra. Jego sytuacja finansowa i życiowa jest bardzo trudna. Dzięki ofiarności darczyńców udało się pozyskać środki na rehabilitację i leczenie przetoki, ale wciąż potrzebne jest finansowe wsparcie.

Jednakże pomimo wielu trudności Maciej nie poddaje się. Pracuje w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, co daje mu ogrom radości. Czuje się potrzebny. Więcej o projekcie

 

 

Darowizny dla Macieja można przekazać na poniższy numer rachunku: 
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Numer rachunku: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907
z dopiskiem: Maciej 33