20170320 komorkiStare telefony komórkowe, czy też zegarki nie muszą zalegać w Twoim domu. Możesz przekazać je nam w wybranej przez siebie placówce. Sprawne aparaty telefoniczne przekażemy do oriońskich placówek misyjnych w Afryce. Zaś stare, które już nie funkcjonują, oddamy do utylizacji a dochód przeznaczymy na realizację celów statutowych.

Zbieramy zegarki sprawne i niedziałające. Zegarki trafią docelowo do ludności Afryki. Chcemy podarować Afrykańczykom nasze europejskie odmierzacze czasu tak dla nas oczywiste. Jednocześnie liczymy na to, że oni nauczą nas czegoś cenniejszego. Jak szanować dany nam przez Stwórcę czas, jak się zatrzymać na chwilę …bo przecież znane przysłowie Afrykańskie mówi: Europejczycy maja zegarki, my mamy czas.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich dniach przynieśli swoje "sprzęty" do Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Polnej w Kaliszu. Czyńmy Dobro!