Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro powstała dnia 18 kwietnia 2007 r. Inspiracją nazwy fundacji stały się słowa św. Alojzego Orione, które brzmią: Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male mai e a nessuno. tłum. Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu.

Logo w kształcie świec symbolizuje ludzi, którzy poznawszy charyzmat św. Alojzego Orione
pragną tak jak on spalać się dla realizacji celu jakim jest czynienie dobra wszystkim i zawsze......
a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!

logo bez tła

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pochylanie się na wzór Patrona św. Alojzego Orione nad ubogimi i potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wszystkim.