Projekt nr 1

Centrum Księdza Orione w Kenii prowadzone przez Zgromadzenie Księży Orionistów działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych, które są porzucane przez bliskich i pozbawione opieki. Dzieje się tak dlatego, że niepełnosprawność w głęboko zakrzenionej tradycji plemiennej traktowana jest jako przekleństwo.

Księża Orionisći w misji Kaburugi i Kandizi otaczają opieką niepełnosprawne dzieci. Orione Community Training Centre in Kenia ma na celu rehabilitację, edukację i pracę, aby podopieczni nauczyli sie funkcjonować w społeczeństwie. W telewizji kenijskiej wyemitowano reportaż o Centrum Oriońskim, zachęcamy do jego obejrzenia "A catholic priest Alejandro Ruiz start a center to helps children with disability access education"

Jak możesz pomóc?

1. Możesz podjać adopcję bezimienną dziecka z Centrum Księdza Orione w Kaburugi

2. Możesz wesprzeć materialnie  Orione Community Training Centre w Kandizi

 

Adopcja na odległość dzieci z Centrum Księdza Orione w Kenii

KABURUGI


1. Gdzie znajduje się KABURUGI ?

 

KABURUGI – niewielka afrykańska wioska położona w południowo-wschodniej części Kenii w okolicach równika.

To właśnie tam, w biednym rolniczym rejonie Kandara, znajduje się Centrum Księdza Orione, które zlokalizowane jest ok. 60 km od stolicy Kenii -  Nairobi i 15 km od miejscowości Thika

 

 

 

 

2. Czym zajmuje się Centrum Księdza Orione w KABURUGI ?

Centrum Księdza Orione to miejsce przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które z racji swej niepełnosprawności wymagają szczególnej opieki i rehabilitacji. Wśród podopiecznych Centrum są osoby z porażeniem mózgowym, niepełnosprawne intelektualnie oraz głuchonieme. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Kenii jest bardzo trudna. W mentalności plemiennej niepełnosprawność jest traktowana jako przekleństwo. Osoby takie są wykluczane ze społeczeństwa, pozostawiane na pastwę losu, a nawet zabijane. Początki funkcjonowania placówki były bardzo trudne.

Choć po otwarciu naszego Centrum na zajęcia zapisało się aż 60 dzieci, ze względu na brak transportu, ostatecznie uczęszczało ich zaledwie 15. Dzięki ofiarności sponsorów udało się zakupić w grudniu 2005 r. busa Toyotę Hiacie, dzięki czemu liczba dzieci uczęszczających na zajęcia automatycznie wzrosła.

W Centrum pracuje nieliczna, ale bardzo oddana kadra nauczycieli, którzy troszczą się o dobro dzieci. Raz w tygodniu przychodzi do placówki lekarz, aby uczyć wychowawców jak prowadzić zabiegi fizykoterapeutyczne.

Centrum Księdza Orione w Kaburugi jest nadzieją dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia im zdobycie podstawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne uczą się tam przystosowania do życia. Jednym z głównych wyzwań dla ludzi specjalnej troski jest znalezienie pracy. Centrum wprowadziło system pracy związany z ich środowiskiem społecznym. Podopieczni uczą się uprawy roślin. Centrum posiada umowy z marketami, dzięki czemu podopieczni mogą tam wystawiać warzywa, które sami wyhodowali na terenie Centrum.

 

 

Centrum powstałe w lutym 2005 r. jest prowadzone przez Księży Orionistów i ma na celu: 

- opiekę nad chorymi dziećmi z biednych rodzin,

- uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby chorych,

- edukację dzieci w zakresie higieny osobistej, podstaw arytmetyki i umiejętności przydatnych w codziennym życiu,

- edukację w zakresie poznawania wiary katolickiej i zasad  moralności,

- praktyczną naukę zawodu (krawiec, stolarz, ogrodnik).

Powyższe cele realizuje poprzez:

- program dożywiania dzieci,

- uczenie podopiecznych samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, gospodarności i zaradności w życiu,

- prowadzenie zajęć sportowych,

- karmienie, mycie, opiekę i rehabilitację dzieci kalekich i z dysfunkcjami umysłowymi.

3. Jakie są potrzeby dzieci z KABURUGI ?

 

Wśród pilnych potrzeb Centrum, wymienia się:

  • zapewnienie środków na zakup paliwa i utrzymanie samochodów przeznaczonych do dowozu dzieci,
  • wsparcie materialne dla programu "stałe dożywianie",
  • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla personelu,
  • zdobycie wyposażenia oraz sprzętu audio i RTV,
  • zdobycie środków na zakup aparatów słuchowych i sprzętu do fizykoterapii.
  •  

4. Jak możesz pomóc podopiecznym z Centrum Księdza Orionie w KABURUGI ?

 

Z uwagi na ogromne potrzeby Centrum, każda złotówka ofiarowana na powyższy cel przyczynia się do rozwoju tak bardzo potrzebnej w tym regionie placówki dbającej o zdrowie i godność chorych afrykańskich dzieci. Jeśli więc zechcesz wspomóc to dzieło, możesz podjąć adopcję na odległość, projekt adopcji obejmuje dwa etapy:

a) POMOC MATERIALNA

W przypadku pomocy dla KABURUGI , mamy do czynienia jedynie z adopcją bezimienną.  Pieniądze uzyskiwane od darczyńców przeznaczane są na opiekę nad dziećmi, edukację, leki, żywność i pozostałe potrzeby Centrum Księdza Orione w Kaburugi. Każda złotówka przeznaczana na ten projekt jest bardzo cenna i wydana w bardzo przemyślany sposób. Tej formy pomocy możemy udzielić w następujący sposób:

4 kroki bezimiennej adopcji na odległość dzieci z  Centrum Księdza Orione w Kaburugi:

 

1. Kontakt mailowy z koordynatorem projektu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Biuro:
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz.

3. Adopcję można podjąć na czas określony lub bezterminowo.

4. Po otrzymaniu od koordynatora projektu potwierdzenia podjętej adopcji, można dokonywać wpłat na poniższe subkonto:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Bank Pekao SA IV Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 1/3

Numer rachunku: PL 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691

Kod SWIFT: PKOPPLPW

w tytule przelewu wpisujemy: Kaburugi

Wpłat można dokonywać w następującym systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok.

Każdy darczyńca otrzymuje do 31 marca  potwierdzenie wpłat za rok poprzedni.

 

b) POMOC DUCHOWA

Dzieci oraz ich opiekunowie, oprócz pomocy materialnej, potrzebują wsparcia modlitewnego. Praca z niepełnosprawnymi w Afryce to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, dlatego pomóżmy im codzienną modlitwą:

 

 

 

MODLITWA W INTENCJI KABURUGI

Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad dziećmi z wioski Kaburugi oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rekach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen

 

 

 

5. Kontakt z fundacją.

Koordynator projektu: Barbara Szlagor

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom. 722 195 659

 

formularz adopcji bezimiennej:  
formularz w formacie doc  
formularz w formacie pdf  

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt Kaburugi 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku

Kaburugi

 

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie (02-005), ul Williama Lindleya 12. Administrator przetwarza dane Darczyńców na podstawie uzasadnionego interesu [o którym stanowi art. 6 ust.1 pkt. f) RODO].

Przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z realizacją projektu: „Adopcja na odległość dzieci z Centrum Księdza Orione w Kaburugi w Kenii”.

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone prawem.

Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapewnienia prawidłowości procesu realizacji projektu.

W  każdej  chwili  mają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  do ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Klauzula informacyjna zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych w Fundacji dostępna jest na stronie www.czynmydobro.pl w zakładce RODO oraz pliki cookies.  

Ponadto pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam