Adopcja na odległość dzieci z misji ANKAZOABO-SUD na Madagaskarze

 

W oczach dzieci, w ich uśmiechu przegląda się niebo.
Dostrzegajcie
w nich zawsze wybrańców Serca Jezusa....
Pamiętajcie, że wszystko co
uczynicie dla najmniejszych, uczynicie dla Pana.

                                                                                                     św. Alojzy Orione

magadaskar2018 a

MADAGASKAR to największa wyspa kontynentu afrykańskiego na Oceanie Indyjskim, leżąca w strefie tropikalnej. Wyspę przecina zwrotnik koziorożca i znajduje się w strefie wiatrów elizyjskich na Oceanie Indyjskim, które są przyczyną dwóch pór roku oraz wielkich cyklonów występujących pomiędzy styczniem i marcem. Powodują one wiele szkód. Oddzielona od Afryki kanałem mozambickim i otoczona małymi wysepkami. Madagaskar dzieli się na 22 regiony. Stolicą wyspy jest Antananarivo. Na całej wyspie używa się  języka malgaskiego. Jest on drugim językiem obok francuskiego. Społeczeństwo malgaskie jest bardzo młode i obecnie żyje na wyspie około 16 milionów mieszkańców. Powyżej 50% ludności Madagaskaru wyznaje lokalny animizm, 25% katolicyzm, 20% protestantyzm a 5%  społeczeństwa to wyznawcy islamu. Istnieje także wiele sekt. Madagaskar jest krajem słabo rozwiniętym i większość ludności żyje w biedzie, ale Malgasi starają się o polepszenie bytu i zmianę aktualnej sytuacji.

ANKAZOABO-SUD znajduje się w południowo-wschodniej części Madagaskaru, w prowincji Toliara (Tuléar) – jednej z sześciu na „Wielkiej Wyspie”. Okręg administracyjny Ankazoabo-Sud rozciąga się na obszarze 8.000 km², który zamieszkują ludzie należący do różnych grup etnicznych. Pracują tam Siostry Orionistki.

20140909 mg

Wśród działalności Sióstr Orionistek w dystrykcie Ankazoabo, (o obszarze 2400 km²), można wyróżnić służbę duszpasterską, edukacyjną i zdrowotną. W obrębie tego dystryktu, który znajduje się w Diecezji Morombe w 2007 roku było już 2 493 katolików.

Siostry pomagają obecnie 2 księżom ze Zgromadzenia Świętej Rodziny w ewangelizacji ludności, nauczając katechizmu przede wszystkim dzieci plemienia Bara, najliczniejszego w tym regionie. Tak oto 5 sióstr zajmuje się katechizacją w centrum dystryktu: Parafii Ankazoabo-Sud oraz Parafiach w buszu (13). W każde niedzielne popołudnie jest spotkanie w kaplicy, za które są odpowiedzialne 2 siostry i kilku młodych ludzi, lub ktoś prowadzi zabawy dla dzieci i młodzieży z centrum, (tych którzy znajdują się w Ankazoabo) oraz peryferii.

W Ankazoabo- Sud oprócz Bara zamieszkują różne plemiona obce, z których dzieci prowadzone są do szkoły prywatnej misyjnej lub do szkoły publicznej, zależnie od możliwości rodziców zapłacenia czesnego, ale najbardziej doceniane są szkoły wyznania katolickiego. To dzięki wysokiemu poziomowi intelektualnemu nauczających. Liczba szkół w buszu to 7, rozmieszczonych w różnych parafiach, gdzie odległość między Ankazoabo i niektórymi szkołami waha się od 5 do 45 km. Uczniów jest ok. 1 900. Liczba nauczycieli w Ankazoabo to 40, w tym 3 siostry i 13 nauczycieli w buszach. W ciągu ostatnich lat liczba szkół i nauczycieli zmniejszyła się z powodu braku pieniędzy na ich utrzymanie.

W tym miejscu istnieją tylko 2 przychodnie prywatne: ECAR, w której jedna siostra pracuje jako pielęgniarka, wspomagana przez inną siostrę salową; oraz przychodnia luterańska. Państwo założyło Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2°, tak więc jest duży niedostatek leków i materiałów. Siostry odwiedzają ludzi w buszu, więc istnieją „wędrowne lecznice”. Przychodnia katolicka została ponownie otwarta wraz z przybyciem Sióstr Orionistek do Ankazoabo-Sud we wrześniu 2006 roku. Urządziły już one jedną przyzwoitą przychodnię w najbliższej wiosce w buszu. Obejmuje ona głównie uczniów i nauczycieli, a w wyjątkowych sytuacjach siostry pomagają również innym, np. osobom bardzo biednym lub w przypadku epidemii – wszystkim potrzebującym.

20140909 mada

 Można powiedzieć, że beneficjentami tych działań jest z pewnością wiele osób mieszkających w południowym Ankazoabo: starzy, młodzi, dzieci, chrześcijanie i niechrześcijanie; ponieważ oprócz dostarczania wiedzy i opieki, działalność sióstr przyczynia się również do promowania człowieczeństwa, a tym samym do materialnego i duchowego postępu w gminie Ankazoabo-Sud.

Wśród pilnych potrzeb wymienia się:

- zapewnienie środków na zakup paliwa i utrzymanie samochodu do przewozu m. in. Pacjentów
- wsparcie materialne dla programu stałego dożywiania
- zdobycie środków na budowę i wyposażenie szkół (koszt budowy jednej szkółki to ok. 1000 zł)

- zapewnienie środków do wynagrodzenia personelu pedagogicznego i medycznego
- zdobycie środków na zakup leków i sprzętu medycznego

Jeżeli pragniesz pomóc Siostrom w realizacji ich misji charytatywnej i dziele ewangelizacji, zgodnie z właściwym im charyzmatem: „Odnowić wszystko w Chrystusie”, możesz podjąć adopcję na odległość. Projekt ten przewiduje dwie formy wsparcia:

a) POMOC MATERIALNĄ:

Adopcja na odległość Dzieci z Madagaskaru z wiosek Ankazoabo jest imienna, czyli polega na wsparciu konkretnego dziecka w wiosce, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

A B C adopcji na odległość dzieci z Ankazoabo

Aby podjąć adopcję na odległość dziecka z Ankazoabo wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Kontakt z koordynatorami projektu:
Barbara Szlagor  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 694 631 057
Ada Pieniazek mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres korespondencyjny:
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Skrytka Pocztowa nr 6
ul. Kościelna 14, 62-860 Opatówek

Adopcję można podjąć na czas określony lub bezterminowo. Jednakże zadeklarowany okres adopcji imiennej nie może być krótszy niż 1 rok, (jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niż 1 rok to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej).

3. Po otrzymaniu drogą mailową zdjęcia i opisu dziecka od koordynatora projektu, można dokonywać wpłat na poniższe subkonto:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Numer rachunku: PL 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926

Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu wpisujemy Madagaskar, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy

/np. Madagaskar, Lovasoa Ranivomanana, 123/

formularz adopcji imiennej:  
formularz w formacie doc
formularz w formacie pdf

Wpłat można dokonywać w następującym systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok. Każdy darczyńca otrzymuje na przełomie marca i kwietnia potwierdzenie wpłat za rok poprzedni. Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko.

Osoba, która podejmie adopcję na odległość, w ramach opłaty 70 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie, dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy. Adopcję na odległość mogą podjąć: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje.

Rok szkolny w Ankazoabo kończy się w lipcu. Wówczas Siostra przygotowuje aktualne zdjęcie dziecka wraz ze świadectwem szkolnym, które darczyńcy otrzymują drogą mailową: dokumenty są wysyłane darczyńcom raz w roku.

Jest możliwość pisania listów lub kartek pocztowych do zaadoptowanego dziecka w języku francuskim, a także polskim lub włoskim. Odbywa się to w sposób następujący:

 - wysyłaja Państwo na adres:

Mission Catholique
Petites Sœurs Missionnaires de la Charité
(Père Orione)
Ankazoabo Sud, 606, MADAGASCAR

- wysyłają Państwo e-mail na adres siostry misjonarki w Antananarywa, S. M. Alojza Kwiatkowska:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

b) POMOC DUCHOWĄ:

Dzieci oraz ich opiekunowie, oprócz pomocy materialnej, potrzebują wsparcia modlitewnego. Praca w Afryce to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, dlatego pomóżmy im codzienną modlitwą:

Modlitwa w intencji malgaskich dzieci
 

Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad dziećmi z wioski Ankazoabo-SUD oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.

 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% Twojego podatku

KRS 0000 282796

cel szczegółowy: Madagaskar