ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Zostań naszym stałym Darczyńcą.

Razem czyńmy Dobro dla potrzebujących.

Jak możesz wspierać nas regularnie?

Przede wszystkim pomyśl jaką kwotę darowizny pragniesz przekazywać regularnie na rzecz naszych Podopiecznych lub na cele statutowe.

Może to być 10, 20, czy 50 złotych.
To Ty decydujesz, a dla nas każda złotówka przekłada się na 100% Dobra.

Następnie zastanów się z jaką częstotliwością możesz nas wspierać: co miesiąc, co dwa miesiące, kwartalnie czy raz w roku.

Jeśli podjąłeś decyzję, możesz aktywować stałe zlecenie przelewu w swoim banku.
To bardzo praktyczna opcja.
Ty nie musisz pamiętać o dokonaniu przelewu za każdym razem, a pomoc cyklicznie się realizuje.