Moi dobrodzieje-ja was bardzo kocham,
a moja miłość ma swoje źródło w wierze i świętej miłości Boga i bliźniego
któremu dzięki waszej pomocy mogłem wyświadczyć dobro.
Wy jesteście dla mnie bankiem i hojnymi dłońmi Boskiej Opatrzności.

św. Alojzy Orione