Dziękujemy Wam za przekazanie 1 procenta,

do  01.08.2014r. wpłyneło 333.728,86 zł.