ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Ewa 61

Ewa już od najmłodszych lat poważnie choruje.  Z powodu licznych schorzeń jest pacjentem wielu poradni specjalistycznych. Przeszła szereg operacji.

Przede wszystkim Ewa zmaga się z wadą wrodzoną rzepek. Ponadto choruje na bruksizm stawów żuchwowo- skroniowych i limfocytarne zapalenie jelit. Cierpi również na astmę oskrzelową i łysienie androgenowe.

Ewa wymaga stałej rehabilitacji i kosztownego leczenia. Ze względu na wadę wrodzoną rzepek została zakwalifikowana do operacji obu nóg. Jednakże koszt operacji wynosi aż 50 ooo zł, a następnie potrzebna jest rehabilitacja, której koszt sięga 20 000 zł.

Sytuacja życiowa i finansowa Ewy jest bardzo trudna. Ewa, z racji wielu schorzeń, nie jest samodzielna. Całe życie opiekuje się nią mama, dopóki starcza jej sił. Ewa bardzo potrzebuje wsparcia ze strony Darczyńców. 

Jak mogę wspomóc Ewę?

Przekaż Ewie Twój 1,5% podatku
numer KRS 0000 282796, cel szczegółowy Ewa 61

Wpłać darowiznę na subkonto Ewy

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
70 1240 2946 1111 0011 0189 5931
z dopiskiem: Ewa 61

Jak mogę wspomóc Ewę?

Przekaż Ewie Twój 1% podatku
numer KRS 0000 282796, cel szczegółowy Ewa 61

Wpłać darowiznę na subkonto Ewy

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
70 1240 2946 1111 0011 0189 5931
z dopiskiem: Ewa 61

Wpłać dla Ewy darowiznę online:

Znajduję się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej, dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie poprzez przekazanie darowizny pieniężnej i 1,5% podatku.   Pozyskane środki przeznaczę na specjalistyczne leczenie i rehabilitację.

z wdzięcznością za wszelką pomoc
Ewa