Darowizny dla Fundacji:

Osoby fizyczne oraz spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Nie pobieramy prowizji od wpłat darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont dla Podopiecznych projektów indywidualnych.

Dzięki ofiarności Darczyńców możemy pokrywać koszty: leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych zabiegów naszych Podopiecznych objętych projektami indywidualnymi w Polsce. Są wśród nich zarówno maleńkie dzieci, jaki i dorośli. Z pomocą docieramy także do potrzebujących na Białorusi, na Ukrainie oraz w krajach afrykańskich: Kenii, Mozambiku i Madagaskarze. Każda nawet najmniejsza wpłata, to ogromna szansa dla każdej i każdego z nich. Dlatego z całego serca dziękujemy Wam Drodzy Darczńcy, że czynicie dobro wraz z nami.

I. Podstawowy rachunek bankowy Fundacji  w Banku Pekao SA dla wpłat złotówkowych (PLN)
przeznaczony na wpłaty darowizn na cele statutowe oraz darowizn na inne projekty/akcje realizowane przez Fundację, dla których nie utworzono odrębnego subkonta

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

1. Subkonto w Banku Pekao SA przeznaczone na wpłaty darowizn na projekty misyjne w Kenii:
- Adopcja na odległość dzieci z wioski Laare w Kenii
- Adopcja na odległość dzieci z Centrum Księdza Orione w Kaburugii i Kandisi w Kenii
- Szkoła dla Laare
- Studia dla Laury
- Hostel dla ubogiej młodzieży z Kenii                                                                                                                                                                           
- Kenia Seminarium 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

14 1240 1053 1111 0010 4353 6691

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

2. Subkonto w Banku Pekao SA przeznaczone na wpłaty darowizn na projekty misyjne na Madagaskarze:

- Adopcja na odległość dzieci z Misji Ankazoabo-Sud na Madagaskarze                                                                                                                                
- Zwierzaki dla Afryki
- Piekarnie na Madagaskarze                                                                                                                                                                                       
- Bułka dla Malgaszka

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

53 1240 1053 1111 0010 4040 4926

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

3. Subkonto w Banku Pekao SA przeznaczone na wpłaty darowizn na projekty misyjne na Filipinach:

- Adopcja na odległość dzieci z Misji na Filipinach na Filipinach                                                                                                                    
- Rolnictwo na Filipinach

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

98 1240 2946 1111 0011 0741 6376

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

4. Subkonto w Banku Pekao SA przeznaczone na wpłaty darowizn dla Podopiecznych projektów indywidualnych

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

70 1240 2946 1111 0011 0189 5931

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

5. Subkonto w Banku Pekao SA  przeznaczone na wpłaty darowizn na projekt orioński pn. ByWygrali.pl

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

33 1240 1053 1111 0010 6546 4945

dla przelewów z zagranicy: 
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

 

1) dla wpłat w euro (EUR)

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

58 1240 2946 1978 0011 0189 6156
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

2)  dla wpłat w dolarach (USD)

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

87 1240 2946 1787 0011 0189 6260
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

3) dla wpłat w funtach  (GBP)

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

02 1240 2946 1789 0011 0189 6332 
Kod SWIFT (BIC):
 
PKOPPLPW, IBAN:PL

nasze projekty możesz wesprzec także
poprzez dokonanie płatności online pośrednictwem Paypal i przelewy 24

 

Ważne informacje dla Darczyńcy

W związku z licznymi wątpliwościami ze strony Darczyńców pragniemy poinformować, że przekazaną darowiznę może odliczyć w zeznaniu podatkowym wyłącznie osoba, która widnieje jako wpłacający na dowodzie wpłaty.

Prosimy zatem, o zwrócenie na tę kwestię szczególnej uwagi (przykład: jeśli w imieniu Darczyńcy Anny Kowalskiej darowiznę wpłaci inna osoba np. syn Jan Kowalski, wówczas na dowodzie wpłaty widnieje Jan Kowalski jako wpłacający i do Jana Kowalskiego trafi sprawozdanie z otrzymanej darowizny. Anna Kowalska przeznaczyła środki pieniężne na wpłatę darowizny, ale nie dokonała wpłaty samodzielnie, bo syn uczynił to za nią podając siebie jako wpłacającego. Oznacza to, że Anna Kowalska nie ma możliwości odliczenia darowizny w zeznaniu podatkowym, z ulgi może skorzystać wyłącznie Jan Kowalski, którego dane widnieją na dowodzie wpłaty jako darczyńcy.

Zatem darowizny przekazane na rzecz Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro będącej organizacją pożytku publicznego (opp) można odliczyć od dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu podatnika.

Od dochodu można odliczyć - w granicach ustawowego limitu - darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele.

Można odliczyć kwotę przekazaną tytułem darowizny, jednak nie więcej niż kwotę stanowiącą 6 % dochodu. W przypadku dokonania więcej niż jednej darowizny (chodzi tu o darowizny na rzecz opp, kultu religijnego i na cele krwiodawstwa) łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

Od roku 2011 do odliczenia wymagane jest udokumentowanie przekazanej darowizny za pomocą dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem/sprawozdaniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 16 stycznia 2003 r. nr PB5/KD-033-2-16/03: wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Mając na uwadze powyższe, jeśli posiadany przez Państwa dokument przekazania darowizny będzie spełniał określone ustawą wymogi, wówczas będą mogli Państwo odliczyć przekazaną darowiznę i nie będzie podstaw do kwestionowania prawidłowości sposobu jej udokumentowania.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam