ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Wielkanoc jest dla nas chrześcijan wielkim świętem Zmartwychwstania Chrystusa Pana, jest największym cudem i początkiem zmartwychwstania ludzkości ze śmierci ducha i ciała do prawdziwego życia.
św. Alojzy Orione

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Rada i Zarząd, Koordynatorzy, Wolontariusze oraz Podopieczni Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro