ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

11 listopada

Dziś świętujemy odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości. Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapy świata.

Niech nasze serca przepełnia patriotyzm i budowanie braterskich więzi z rodakami.

Niech głośno wybrzmi w słowach, jak również i w czynach: Bóg, Honor, Ojczyzna!