Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

1procentfkocd

 

niby niewiele a jednak czyni DOBRA tak wiele...

 

Dzięki temu, że Państwo nam zaufali i przekazali 1% swojego podatku w latach ubiegłych, począwszy od roku 2009 (za rok podatkowy 2008), mogliśmy zrealizować wiele dobra. Środki zgodnie ze wskazaniem w celu szczegółowym w PIT zostały przenaczone przez naszą Fundację na pomoc poszczególnym Podopiecznym, pomoc Dziełom Oriońskim, pomoc misjom oraz na realizację celow statutowych.

1 2017

Dzięki Państwu wpływy dla Fundacji z tytułu 1% podatku dochodowego w poszczególnych latach wyniosły:

w roku 2009 (za 2008) 59.156,97 PLNw roku 2010 (za 2009) 77.058,60 PLNw roku 2011 (za 2010)154.907,31 PLNw roku 2012 (za 2011) 223.691,65 PLNw roku 2013 (za 2012) 265.639,16 PLNw roku 2014 (za 2013) 335.196,76 PLNw roku 2015 (za 2014) 486.907,89 PLN, w roku 2016 (za 2015) 407.764,97 PLNw roku 2017 (za 2016) 408.050,10 PLN.

Jeśli Państwo również w tym roku zechcą przekazać na rzecz naszej Fundacji 1% swojego podatkuto mogą Państwo dokonać tego w następujący sposób:

Po wyliczeniu należnego podatku w deklaracji podatkowej PIT wpisują Państwo w odpowiednim polu:

numer KRS: 0000 28 27 96 oraz obliczoną kwotę 1% podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Możecie Państwo udostępnić swoje dane adresowe poprzez zaznaczenie w formularzu PIT znaku "x" w polu "wyrażam zgodę", wówczas otrzymacie Państwo od nas podziękowanie i życzenia na koniec roku. W tym miejscu informujemy, że zachowujemy politykę bezpieczeństwa co do ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Jeśli jednak nie wyrażacie zgody na korespondencję od Fundacji to wystarczy, że nie zaznaczycie zgody formularzu PIT w odpowiednim polu tj. nie umieścicie znaku "x". 

Jeśli zechcą Państwo przekazać swój 1% podatku na cele statutowe Fundacji lub na cel szczegółowy wybrany sposród naszych projektów, to poniżej zamieszczamy listę:

Działalność statutowa Fundacji cel szczegółowy: CELE STATUTOWE
Dzięki 1% podatku przekazanemu na cele statutowe możemy rozwijać dzialalność Fundacji i docierać z pomocą do caraz większej liczby osób, dzięki tym środkom możemy realizować pomoc doraźną.

Projekty oriońskie

 1. Schronisko don Orione dla osób bezdomnych w Wołominie Czarna cel szczegółowy: Czarna
 2. Schronisko dla osób bezdomnych im. bł. F. Drzewieckiego w Henrykowie cel szczegółowy: Henryków
 3. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii NSPJ we Włocławku cel szczegółowy: Włocławek
 4. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży Trampolina we Włocławku cel szczegółowy: Trampolina Włocławek 
 5. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii św. Jana Chrzciciela w Malborku cel szczegółowy: Malbork
 6. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii pw. Ducha Św. w Malborku cel szczegółowy: Malbork Piaski
 7. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii św. A. Orione w Warszawie cel szczegółowy: Warszawa
 8. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu cel szczegółowy:  Kalisz Polna
 9. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli cel szczegółowy: Zduńska Wola
 10. Klub Dziecięcy i Młodzieżowy Trampolina w Zduńskiej Woli cel szczegółowyTrampolina Zduńska Wola
 11. Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli cel szczegółowy: Niesłyszący
 12. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. A. Orione w Kaliszu cel szczegółowy: Kalisz SOW
 13. Warsztat Terapii Zajęciowej Kaliszu cel szczegółowy: Kalisz WTZ
 14. Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej cel szczegółowy:  DPS Izbica Kujawska
 15. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii św. Antoniego w Łaźniewie cel szczegółowy:  Łaźniew parafia
 16. Wyższe Seminarium Duchowne w Łaźniewie cel szczegółowy: Łaźniew WSD
 17. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łaźniewie: cel szczegółowy:  Łaźniew ZOL
 18. Schronisko dla bezdomnych niepełnosprawnych w Łaźniewie cel szczegółowy:  Łaźniew OB
 19. Dom Emeryta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku cel szczegółowy: Brańszczyk
 20. Wczasorekolekcje dla osób chorych w Brańszczyku cel szczegółowy: Drabina Jakubowa
 21. Działalność charytatywno-opiekuńcza parafii św. Józefa Robotnika cel szczegółowy: Wołomin
 22. Ośrodek Terapii w Kocierzu Rychwałdzkim cel szczegółowy: Kocierz Rychwałdzki
 23. Ośrodek Rekolekcyjny w Międzybrodziu Bialskim cel szczegółowy: Orionówka
 24. Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie k. Błonia cel szczegółowy: Rokitno
 25. Projekt na rzecz usamodzielnienia wychowanków MOW Warszawa Barska cel szczegółowy:  ByWygrali.pl
 26. Dom Miłosierdzia w Łahiszynie na Białorusi cel szczegółowy:  Białoruś- Dom Miłosierdzia
 27. Parafia Zaśnięcia NMP w Kobryniu cel szczegółowyKobryń
 28. Orioński Ruch Świecki cel szczegółowyORŚ

Projekty misyjne

 1. Pomoc Misji Księży Orionistów w Kaburugi i Kandisi w Kenii cel szczegółowy: Kaburugi
 2. Pomoc Misji Sióstr Orionistek w Laare w Kenii cel szczegółowy: Laare
 3. Pomoc w rozbudowie Szkoły w Misji Laare cel szczegółowy: Szkoła w Laare
 4. Pomoc dla Laury cel szczegółowy: Laura 59
 5. Pomoc Misji Sióstr Orionistek w Ankazoabo-Sud na Madagaskarze cel szczegółowy: Madagaskar
 6. Pomoc dla dzieci z Misji Księży Orionistów w Mozambiku cel szczegółowy: Mozambik
 7. Pomoc na rzecz rozwijającego się projektu misyjno-medycznego AfricaMed cel szczegółowy: AfricaMed

Projekty indywidualne na rzecz leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych

 1. Rehabilitacja Klaudii cel szczegółowy:Klaudia 5
 2. Rehabilitacja Daniela cel szczegółowy: Daniel 10
 3. Rehabilitacja Ewy cel szczegółowy: Ewa 13
 4. Leczenia Tomka cel szczegółowy: Tomek 18
 5. Rehabilitacja Łukasza 19 cel szczegółowy: Łukasz 19
 6. Leczenie Bartosza 21 cel szczegółowy: Bartosz 21
 7. Leczenie Mariusza 24 cel szczegółowy: Mariusz 24
 8. Leczenie Zuzi cel szczegółowy: Zuzia 25
 9. Rehabilitacja Sławomira cel szczegółowy: Sławomir 30
 10. Rehabilitacja Tomasza cel szczegółowy: Tomasz 31
 11. Pomoc dla Krzysztofa cel szczegółowy:  Krzysztof 32
 12. Pomoc dla Macieja cel szczegółowy:  Maciej 33
 13. Rehabilitacja Daniela cel szczegółowy: Daniel 35
 14. Rehabilitacja Mariusza 36 cel szczegółowy:Mariusz 36
 15. Rehabilitacja Martyna cel szczegółowy:Martyn 37
 16. Pomoc dla Szymona cel szczegółowy: Szymon 39
 17. Rehabilitacja Alka cel szczegółowy: Alek 43
 18. Pomoc dla Krystiana cel szczegółowy: Krystian 45
 19. Rehabilitacja Dominika cel szczegółowy: Dominik 46
 20. Pomoc dla Andrzeja cel szczegółowy:Andrzej 47
 21. Pomoc dla Heleny cel szczegółowy:Helena 48
 22. Pomoc dla Marty cel szczegółowy: Marta 50
 23. Pomoc dla Krystiana 51 cel szczegółowy: Krystian 51
 24. Pomoc dla Mateusza cel szczegółowy: Mateusz 52
 25. Pomoc dla Anny 53 cel szczegółowy:Anna 53
 26. Pomoc dla Bartosza 55 cel szczegółowy: Bartosz 55
 27. Pomoc dla Krystiana 57 cel szczegółowy: Krystian 57
 28. Pomoc dla Jarosława cel szczegółowy: Jarosław 58
 29. Pomoc dla Ewy cel szczegółowy: Ewa 61
 30. Pomoc dla Magdaleny cel szczegółowy: Magda 64
 31. Pomoc dla Stanisława cel szczegółowy: Stanisław 66
 32. Pomoc dla Dawida cel szczegółowy: Dawid 67
 33. Pomoc dla Gabriela 68 cel szczegółowy: Gabriel 68
 34. Pomoc dla Kasi cel szczegółowy: Kasia 72
 35. Pomoc dla Joanny cel szczegółowy: Joanna 77
 36. Pomoc dla Wojtka cel szczegółowy: Wojtek 80
 37. Pomoc dla Gabrieli 81 cel szczegółowy: Gabriela 81
 38. Pomoc dla Anny 82 cel szczegółowy: Anna 82
 39. Pomoc dla Anny 83 cel szczegółowy: Anna 83
 40. Pomoc dla Ady cel szczegółowy: Ada 84
 41. Leczenie Filipa cel szczegółowy: Filip 85
 42. Pomoc dla Szymona cel szczegółowy: Szymon 87
 43. Pomoc dla Julii cel szczegółowy: Julia 88
 44. Pomoc dla Wojtka cel szczegółowy: Wojtek 90
 45. Pomoc dla Klaudiusza cel szczegółowy: Klaudiusz 91
 46. Pomoc dla Agaty cel szczegółowy:Agata 93
 47. Pomoc dla Hanny cel szczegółowy: Hanna 94

 

Pozostałe projekty 

 1. Pomoc dla Rodziny w trudnej sytuacji życiowej cel szczegółowy: Eo Nomine
 2. Pomoc dla rodziny po stracie taty cel szczegółowy: Rodzina Szymona
 3. Memoriał im. Mateusza Krawczyka (stypendium dla niepełnosprawnych studentów) cel szczegółowy:Memoriał Mateusza

 

1% podatku to mechanizm, który nie jest darowizną ani ulgą.
Jak to więc działa w praktyce?

Mechanizm 1% - określony w art. 27d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy obywatel lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro od dnia 30 września 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.