Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana przez Panią Joannę

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana