Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

chłopiec oczekujący na adopcję

chłopiec oczekujący na adopcję 

chłopiec oczekujący na adopcję

chłopiec oczekujący na adopcję

dziewczynka oczekująca na adopcję