Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

Pomoc dla Syrii

 

1 2017syria

 

Pomoc dla Chrześcijan w Iraku- Projekt zakończony z dniem 31.12.2015 r.

Dzięki prowadzonej zbiórce makulatury na ternie Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli w 2015 roku, zebrano 17 ton 710 kg surowca wtórnego.

Pozyskana kwota w wysokości 3 540 PLN została przeznaczona na rzecz prześladowanych Chrześcijan w Iraku w ramach projektu Fundacji: Chrześcijanie IRAK. Ponadto w ramach prowadzonej akcji wpłynęły darowizny pieniężne. Co dało łącznie kwotę 6 640,01 PLN na rzecz prześladowanych Chrześcijan. Dziękujemy Wam w ich imieniu.

Poniżej historia projektu:

Najbliższe terminy zbiórki makulatury na rzecz prześladowanych Chrześcijan z Iraku

 

 

 

 

 

 


Najnowsze wieśći:

Pierwsza rocznica napaści ISIS na Chrześcijan w Iraku.

Dnia 10 czerwca 2014 roku Państwo Islamskie zajęło Mosul. Było to jedno z najkrwawszych wydarzeń w historii irackiego Kościoła. Wielu ludzi poniosło śmierć. Wiele kobiet, dziewcząt i dziewczynek zostało zniewolonych, a dla 60 tysięcy chrześcijan z Mosulu rozpoczął się czas tułaczki.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

fot. źródło Open Doors

Obecnie około 100 milionów chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych z powodu swojej wiary. Chrześcijanie należą do najbardziej prześladowanej grupy religijnej. Jednakże nawet w najbardziej wrogich chrześcijanom państwach działa żywy i rozwijający się Kościół.

Chrześcijanie w ukryciu trwają w swojej wierze. Potrzebują jednak naszej pomocy. Dzieci, kobiety i mężczyźni każdego dnia są szpiegowani, maltretowani, aresztowani lub nawet zabijani za przyznanie się do Jezusa Chrystusa. (źródło: Światowy Indeks Prześladowań opublikowany przez organizację Open Doors).

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro uruchomiła projekt na rzecz Chrześcijan w Iraku pn. Chrześcijanie Irak. Irak zajmuje 3 miejsce wśród państw, w których nasi bracia w wierze są prześladowani. Prawa mniejszości religijnych są tu drastycznie naruszane. Sytuacja Chrześcijan w tym regionie pogorszyła się z chwilą utworzenia Państwa Islamskiego w części Iraku. W rejonach kontrolowanych znacznie wzrosła liczba prześladowań w sferze prywatnej, rodzinnej, w życiu społecznym, w państwie oraz w Kościele. Chrześcijanom zakazano głośno śpiewać i wielbić Boga. Publicznie przyznanie się do wiary jest ryzykowne. Duży nacisk położono na przestrzeganie ramadanu, zaś  kobiety zobligowano do zasłaniania ciała i twarzy. Noworodki z rodzin chrześcijańskich, bez zgody rodziców, są rejestrowane jako muzułmanie. Kościoły i klasztory są albo wyburzane, albo zamieniane w miejsca użyteczności publicznej dla muzułmanów.

Latem 2014 roku siły Państwa Islamskiego opanowały Mosul i sąsiednią Równinę Niniwy powodując masowy exodus ludzi z tych terenów, w tym exodus chrześcijan, którzy uciekli, by ratować życie swoje i swoich rodzin. Nasi bracia musieli w jednej chwili opuścić swoje domy, pozostawiając w nich cały dobytek. 120 000 chrześcijan przybyło na tereny kurdyjskie na północy Iraku. Inni tymczasowo schronili się w szkołach. Na chwilę obecną potrzebna jest pomoc humanitarna w celu zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych uchodźców tj. wyżywienia i dachu nad głową.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC BRACI I SIÓSTR PRZEŚLADOWANYCH ZA TO, ŻE PRZYZNAJĄ SIĘ DO SWOJEJ WIARY W PANA JEZUSA. ONI SĄ BARDZO ODWAŻNI, ALE POTRZEBUJĄ TWOJEGO WSPARCIA I MODLITWY.

Ich odwaga i miłość nieprzyjaciół porusza do granic. W liście do ISIS przebaczają oprawcom. Tylko Łaska Boża może to sprawić. Obejrzyj przesłanie - list od Ludu Krzyża do Państwa Islamskiego.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli i okolic mogą także włączyć się w zbiórkę makulatury na rzecz Chrześcijan w Iraku.

Zbiórka ruszyła pod hasłem: Makulatura dla Chrześcijan w Iraku. Bo byłem głodny a daliście mi jeść… (Mt 25, 35)

Terminy zbiórek w roku 2015:

luty 2-27

kwiecień 7-30

czerwiec 1-30

sierpień 3-31

październik 1-30

grudzień 1-21

Miejsce: plac przy parafii św. Antoniego, Zduńska Wola, ul. Łaska 88

Organizatorzy zbiórki: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro i Parafia św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli


Darowizny na pomoc dla Chrześcijan można przekazywać na poniższy numer rachunku:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Numer rachunku: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

Kod SWIFT: RCBWPLPW
PL dla obrotów zagranicznych:
PL 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

z dopiskiem: Chrześcijanie IRAK

Przekaż darowiznę on-line na ten projekt: