Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

Projekt nr 5

                                         Klaudia zbiera na nową protezę

Klaudia jest osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest po amputacji nogi na poziomie 1/3 uda z powodu nowotworowej choroby Recklinghausena (Neurofibromatoza: postać kostna).

Dzięki protezie mogła normalnie funkcjonować. W 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia licencjackie na kierunku Nauki o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obroniła również z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową na temat problemów psychologicznych z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne w wyniku braku kończyny dolnej. Równocześnie w 2015 roku ukończyła studium pedagogiczne Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

 

Dzięki LUDZIOM DOBREGO SERCA w 2009 roku uzbierałam pieniądze na zakup protezy. Dzięki Państwa pomocy stanęłam na obie nogi i bardzo dużo przez ten czas starałam się osiągnąć. Po tym jak uzyskałam bezinteresowną pomoc obiecałam sobie, że będę pomagała innym ludziom, abym mogła odwdzięczyć się za otrzymane dobro. Jednak moja proteza ma już 7 lat i jak każda rzecz materialna uległa zużyciu. Jest to teraz dla mnie bardzo duży problem, ponieważ niedługo nie będę się mogła poruszać. Obecnie po tylu latach ponownie jestem zmuszona prosić Państwa o pomoc w zakupie nowej protezy. Bez niej nie będę mogła funkcjonować co uniemożliwi mi dalsze studiowanie, rozwój i pomoc innym ludziom. Proteza natomiast umożliwi mi dalsze funkcjonowanie, ponieważ chcę dalej się kształcić i kontynuować studia. Abym mogła dalej funkcjonować w społeczeństwie, studiować oraz pomagać innym ludziom, potrzebna jest mi nowa proteza. Zwracam się do LUDZI DOBREJ WOLI o pomoc w zakupie nowej protezy. Możliwość samodzielnego poruszania się  jest dla mnie jedyną szansą na dalszy rozwój, który będzie mógł zaowocować w przyszłości również dla innych ludzi.  

 

Poniżej podajemy numer rachunku, na który można przekazywać darowizny pieniężne
na zakup protezy dla Klaudii:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Numer rachunku: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

Kod SWIFT: RCBWPLPW
PL dla obrotów zagranicznych:
PL 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

z dopiskiem: Klaudia 5

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt KLAUDIA 5Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku