Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

dziewczynka zaadoptowana przez Pana Dominika z Zdzieszowic