Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796
Fundator ....