Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro powstała dnia 18 kwietnia 2007 r. Inspiracją nazwy fundacji stały się słowa św. Alojzego Orione, które brzmią:

 

Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male mai e a nessuno
Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomuLogo w kształcie świec symbolizuje ludzi,
którzy poznawszy charyzmat św. Alojzego Orione
pragną tak jak on spalać się dla realizacji celu
jakim jest czynienie dobra wszystkim i zawsze...
...a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!


św. Alojzy Orione

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pochylanie się na wzór Patrona św. Alojzego Orione nad ubogimi i potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wszystkim. Dlatego też nasze działania ukierunkowane są na  osoby chore, osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem społecznym.  Wśród Podopiecznych Fundacji są osoby niepełnosprawne na skutek nieszczęśliwego wypadku, po przebytym udarze, wylewie, porażeniu mózgowym, po amputacji kończyn. W ramach pomocy potrzebującym zmagamy się z takimi schorzeniami jak: hemofilia, gruźlica kręgosłupa, autyzm, rozszczep kręgosłupa i wodogłowie, postępujący zanik mięśni typu Duchenne.

Działając w duchu Patrona św. Alojzego Orione, wspomagamy Dzieła Oriońskie prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści w Polsce i na Białorusi. Pomoc świadczona na rzecz dzieł to darowizny, 1% podatku i wsparcie poprzez wolontariat.

Organizujemy wolontariat krajowy i międzynarodowy. W ramach wolontariatu krajowego tworzymy bazę wolontariariatu w Zduńskiej Woli i prowadzimy szkolenia. Zachęcamy Młodych z rodziny oriońskiej z różnych zakątków Polski do zaangażowania w pomoc niepełnosprawnym podczas oriońskich turnusów rehabilitacyjnych. Rozwija się również wolontariat międzynarodowy. W Latach 2008-2009 nasi wolontariusze wyjeżdżali do Włoch, aby pomagać chorym z placówek oriońskich. Od 2011 roku wysyłamy wolontariuszy do Kenii do naszej misji w Laare. Poprzez organizację i promocję wolontariatu pragniemy uwrażliwić ludzkie serca na potrzeby bliźnich i zachęcać do oferowania swojego wolnego czasu drugiemu człowiekowi.

Działamy także na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. W ramach projektu adopcji na odległość, objęliśmy wsparciem ponad 400 młodych Kenijczyków. Dzięki zaangażowaniu polskich rodzin, osób indywidualnych, szkół i innych instytucji nasi bracia i siostry z Afryki mogą uczęszczać do szkoły, a przede wszystkim mają zapewniony stały posiłek, odzież i opiekę medyczną. Dzięki Siostrze Alicji Kaszczuk MMM, koordynatorom i wolontariuszom, którzy pomagają czynnie na misji w Laare, dzieci mogą odczuć ze są kochane, że troszczymy się o nie. Swą wdzięczność wyrażają poprzez taniec, śpiew i uśmiech. W ramach projektu adopcji bezimiennej pomagamy także afrykańskim dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w Centrum Księdza Orione w Kaburugi.

Liczba projektów, które realizujemy systematycznie się rozszerza.