Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany

dziewczynka zaadoptowana

chłopiec zaadoptowany

chłopiec zaadoptowany przez Panią Grażynę

dziewczynka zaadoptowana