Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

chłopiec oczekujący na adopcję

chłopiec oczekujący na adopcję

dziewczynka oczekująca na adopcję

chłopiec / trwa proces adopcji

dziewczynka / trwa proces adopcji

chłopiec / trwa proces adopcji

chłopiec oczekujący na adopcję

chłopiec oczekujący na adopcję

dziewczynka oczekująca na adopcję