Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro KRS 0000 282796

47 ANNIE SYLVANAH HANTANIRINA .jpg

dziewczynka adoptowana przez Panią Violę

46 Natiora Carolla Ymessiah Ifalina.jpg

adoptowana przez Panią Agnieszkę

45 Candy Mahasetra Ellah Vahatriniaro.jpg

adoptowana przez Panią Magdalenę

adoptowany przez Panią Magdalenę

 

adoptowany przez Państwa Dorotę i Rafała


adoptowana przez Panią Małgorzatę


adoptowana przez Lidię i Dariusza


 

adoptowana przez Panią Dorotę

adoptowana przez Panią Martę

adoptowana przez Panią Hannę